ПЛАТФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО (СРГО)

Отворена за гласуване от 28 април 2020 г. 0.00 часа до 13 май 2020 г. 23.59 часа.

Платформата за регистрация и избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) е уеб-базирана електронна система, която позволява регистрацията, кандидатирането и електронното гласуване на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза за членове на Съвета.
Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който се създава на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България.
ИНФОРМАЦИЯ за гласуването за кандидати за членове на Съвета може да намерите ТУК.
ИНФОРМАЦИЯ за състава и функциите на Съвета, може да намерите ТУК.
Прочетете УКАЗАНИЯТА за регистрация и участие в процедурата за избор на Съвета ТУК.
Запознайте се с УСЛОВИЯТА за ползване на платформата ТУК.
Платформата е изградена на основание чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на съвета за развитие на гражданското общество и се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

Вход в платформата


Регистрирани

  Организация ЕИК Регистриран
1 ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА 196937 2020-02-28
2 SOS Детски селища България 647906 2020-03-12
3 МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 675670 2020-03-04
4 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ /БАСП/" 682241 2020-02-20
5 БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ 690918 2020-03-11
6 СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703155 2020-03-06
7 СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703244 2020-02-27
8 Сдружение "Български Червен кръст" 703415 2020-03-04
9 Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза" Съюз на инвалидите в България" 707565 2020-02-20
10 ЕВРИКА 713142 2020-03-04
11 ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ОРЛОВО ГНЕЗДО 813413 2020-03-12
12 НЕВРОКОП 101153637 2020-03-11
13 СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС ИНКУБАТОР-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 101159444 2020-03-06
14 СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ /СЮЗО/ 101536112 2020-02-24
15 СДРУЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ"ФАР" 102056792 2020-03-11
16 ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "ЕКЗАРХ АНТИМ I" 102057905 2020-03-09
17 АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 102093591 2020-03-12
18 АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА 102151450 2020-03-11
19 АСОЦИАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ "ДЕЛФИ" 102233207 2020-03-11
20 АСОЦИАЦИЯ "ДОЗА ОБИЧ" 102609773 2020-03-11

Данни за


ЕИК
Наименование
Адрес
Представляващ/и
Регистриран на