ПЛАТФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО (СРГО)

Отворена за регистрация до 23:59 часа на 12 март 2020 г.

Платформата за регистрация и избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) е уеб-базирана електронна система, която позволява регистрацията, кандидатирането и електронното гласуване на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза за членове на Съвета.

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който се създава на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България.
ИНФОРМАЦИЯ за състава и функциите на Съвета, може да намерите ТУК.
Прочетете УКАЗАНИЯТА за регистрация и участие в процедурата за избор на Съвета ТУК.
Запознайте се с УСЛОВИЯТА за ползване на платформата ТУК.
Платформата е изградена на основание чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на съвета за развитие на гражданското общество и се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

Вход в платформата


Регистрирани

  Организация ЕИК Регистриран
1 ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА 196937 2020-02-28
2 SOS Детски селища България 647906 2020-03-12
3 МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 675670 2020-03-04
4 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ /БАСП/" 682241 2020-02-20
5 БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ 690918 2020-03-11
6 СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703155 2020-03-06
7 СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703244 2020-02-27
8 Сдружение "Български Червен кръст" 703415 2020-03-04
9 Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза" Съюз на инвалидите в България" 707565 2020-02-20
10 ЕВРИКА 713142 2020-03-04
11 ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ОРЛОВО ГНЕЗДО 813413 2020-03-12
12 НЕВРОКОП 101153637 2020-03-11
13 СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС ИНКУБАТОР-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 101159444 2020-03-06
14 СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ /СЮЗО/ 101536112 2020-02-24
15 СДРУЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ"ФАР" 102056792 2020-03-11
16 ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "ЕКЗАРХ АНТИМ I" 102057905 2020-03-09
17 АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 102093591 2020-03-12
18 АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА 102151450 2020-03-11
19 АСОЦИАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ "ДЕЛФИ" 102233207 2020-03-11
20 АСОЦИАЦИЯ "ДОЗА ОБИЧ" 102609773 2020-03-11

Данни за


ЕИК
Наименование
Адрес
Представляващ/и
Регистриран на