ПЛАТФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО (СРГО)

Отворена за гласуване от 28 април 2020 г. 0.00 часа до 13 май 2020 г. 23.59 часа.

Платформата за регистрация и избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) е уеб-базирана електронна система, която позволява регистрацията, кандидатирането и електронното гласуване на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза за членове на Съвета.
Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който се създава на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България.
ИНФОРМАЦИЯ за гласуването за кандидати за членове на Съвета може да намерите ТУК.
ИНФОРМАЦИЯ за състава и функциите на Съвета, може да намерите ТУК.
Прочетете УКАЗАНИЯТА за регистрация и участие в процедурата за избор на Съвета ТУК.
Запознайте се с УСЛОВИЯТА за ползване на платформата ТУК.
Платформата е изградена на основание чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на съвета за развитие на гражданското общество и се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

Вход в платформата


Кандидати

  Организация Кандидат ЕИК Регистриран
1 SOS Детски селища България 647906 2020-03-12
2 МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 675670 2020-03-04
3 БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ 690918 2020-03-11
4 СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703155 2020-03-06
5 СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703244 2020-02-27
6 Сдружение "Български Червен кръст" 703415 2020-03-04
7 ЕВРИКА 713142 2020-03-04
8 ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ОРЛОВО ГНЕЗДО 813413 2020-03-12
9 ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "ЕКЗАРХ АНТИМ I" 102057905 2020-03-09
10 АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА 102151450 2020-03-11
11 АСОЦИАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ "ДЕЛФИ" 102233207 2020-03-11
12 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 102669496 2020-03-11
13 АСОЦИАЦИЯ "ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА" 103194084 2020-03-11
14 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР - МАРИЯ" 104504778 2020-03-12
15 СДРУЖЕНИЕ "НАДЕЖДА - 2002" 104594900 2020-03-04
16 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" 106586261 2020-02-28
17 СДРУЖЕНИЕ "ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК" 110516411 2020-03-09
18 РОМА - ЛОМ 111012738 2020-02-24
19 ФОНДАЦИЯ БЪДЕЩЕ 112069674 2020-02-20
20 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ-ХЕФЕСТ 112597159 2020-03-06

Данни за


ЕИК
Наименование
Адрес
Представляващ/и
Регистриран на