ПЛАТФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО (СРГО)

Отворена за регистрация до 23:59 часа на 12 март 2020 г.

Платформата за регистрация и избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) е уеб-базирана електронна система, която позволява регистрацията, кандидатирането и електронното гласуване на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза за членове на Съвета.

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който се създава на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България.
ИНФОРМАЦИЯ за състава и функциите на Съвета, може да намерите ТУК.
Прочетете УКАЗАНИЯТА за регистрация и участие в процедурата за избор на Съвета ТУК.
Запознайте се с УСЛОВИЯТА за ползване на платформата ТУК.
Платформата е изградена на основание чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на съвета за развитие на гражданското общество и се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

Вход в платформата


Кандидати

  Организация Кандидат ЕИК Регистриран
1 SOS Детски селища България 647906 2020-03-12
2 МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 675670 2020-03-04
3 БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ 690918 2020-03-11
4 СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703155 2020-03-06
5 СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 703244 2020-02-27
6 Сдружение "Български Червен кръст" 703415 2020-03-04
7 ЕВРИКА 713142 2020-03-04
8 ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ОРЛОВО ГНЕЗДО 813413 2020-03-12
9 ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "ЕКЗАРХ АНТИМ I" 102057905 2020-03-09
10 АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА 102151450 2020-03-11
11 АСОЦИАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ "ДЕЛФИ" 102233207 2020-03-11
12 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 102669496 2020-03-11
13 АСОЦИАЦИЯ "ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА" 103194084 2020-03-11
14 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР - МАРИЯ" 104504778 2020-03-12
15 СДРУЖЕНИЕ "НАДЕЖДА - 2002" 104594900 2020-03-04
16 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" 106586261 2020-02-28
17 СДРУЖЕНИЕ "ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК" 110516411 2020-03-09
18 РОМА - ЛОМ 111012738 2020-02-24
19 ФОНДАЦИЯ БЪДЕЩЕ 112069674 2020-02-20
20 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ-ХЕФЕСТ 112597159 2020-03-06

Данни за


ЕИК
Наименование
Адрес
Представляващ/и
Регистриран на